Ladylaw   FB
Lakipalveluja naisille

-
Sopuero-palvelu
Lue lisää »
Ladylaw ei toistaiseksi ota uusia asiakkaita. Sivuston päivitys on päättynyt vuoden 2015 lopussa, joten osa tiedoista ei ehkä enää ole ajan tasalla.
   

 
Testamentinsaajan on annettava oikeaksi todistettu kopio testamentista tiedoksi vainajan perilliselle. Jos perillinen haluaa moittia testamenttia, täytyy hänen nostaa kanne perittävän asuinpaikan käräjäoikeudessa kuuden kuukauden kuluessa tiedoksi saamisesta. Lakiosaa täytyy vaatia todistettavasti samassa kuuden kuukauden määräajassa. Perillinen voi myös ilmoittaa hyväksyvänsä testamentin, jolloin testamentti tulee lainvoimaiseksi ilman kuuden kuukauden odotusaikaa.
 
-