Ladylaw   FB
Lakipalveluja naisille

-
Sopuero-palvelu
Lue lisää »
Ladylaw ei toistaiseksi ota uusia asiakkaita. Sivuston päivitys on päättynyt vuoden 2015 lopussa, joten osa tiedoista ei ehkä enää ole ajan tasalla.
   

 
Perimysjärjestys on kolmitasoinen. Ensimmäiseen tasoon kuuluvat rintaperilliset ja näiden lapset. Mikäli perittävä oli naimisissa eikä hänellä ollut rintaperillisiä, perii leski hänet. Toiseen tasoon kuuluvat perittävän vanhemmat ja sisarukset lapsineen. Kolmannessa tasossa ovat isovanhemmat sekä sedät, tädit ja enot. Serkut eivät peri. Mikäli serkku on lähin perillinen eikä testamenttia ole, perintö menee valtiolle. Jos lapsi on kuollut ennen perittävää, tulee hänen sijaansa lapsenlapset. Jos joku vainajan lapsista on kuollut ilman jälkeläisiä, perintö jakautuu muiden lasten kesken.

Mikäli perittävä oli naimisissa eikä hänellä ollut rintaperillisiä, perii leski kaiken omaisuuden ellei ole tehty lesken syrjäyttävää testamenttia. Avio-oikeuden poissulkeva avioehtosopimus ei tällöin vaikuta perintöön. Lesken kuoltua jäljellä oleva omaisuus jaetaan kahtia. Puolet omaisuudesta menee ensiksi kuolleen perillisille ja toinen puoli lesken perillisille. Leski voi testamentilla määrätä vain omasta omaisuuden puolikkaastaan.

Rintaperillisellä on oikeus perinnön lakiosaan, joka on puolet perintöosasta. Lakiosaa ei voi syrjäyttää testamentilla. Mikäli perittävä on tehnyt lakiosan syrjäyttävän testamentin, voi rintaperillinen antaa testamentinsaajalle lakiosavaatimuksen ja turvata näin osuutensa perintöön.

Kukin samassa perillisryhmässä oleva perillinen saa yhtä suuren osuuden perinnöstä. Jos vainajalla on kaksi lasta, saavat molemmat puolet perinnöstä. Mikäli toinen lapsista on kuollut, perivät hänen jälkeläisensää vainajan, esimerkiksi 3 lasta. Tällöin vainajan lapsi perii puolet ja kuolleen lapsen jälkeläiset saavat kukin kuudesosan perinnöstä.

Jos perinnön saaja ei halua ottaa perintöä vastaan, määräytyy perimys ikään kuin hän olisi kuollut ennen perittävää. Perintö menee luopujan lapsille tai sukulaisuussuhteista riippuen muille sukuhaaroille. Kun vanhemmat luopuvat perinnöstä, se menee automaattisesti heidän lapsilleen. Näin säästetään yksi kierros perintöveroa. Lisäksi progressiivinen perintövero pienenee, kun perintö jaetaan useamman saajan kesken. Perinnöstä voi luopua velkojia sitovasti, sillä velkojat eivät pääse perintöön kiinni, jos perillinen ei ota sitä vastaan ja perintö menee suoraan perillisen lapsille.

 
-