Ladylaw   FB
Lakipalveluja naisille

-
Sopuero-palvelu
Lue lisää »
Ladylaw ei toistaiseksi ota uusia asiakkaita. Sivuston päivitys on päättynyt vuoden 2015 lopussa, joten osa tiedoista ei ehkä enää ole ajan tasalla.
   

 
Perinnönjako voi tapahtua kuolinpesän osakkaiden sopimuksella. Kuolinpesän osakkaita ovat ainakin ositukseen asti vainajan perilliset, yleistestamentin saajat ja leski, ja he tekevät kuolinpesää koskevat päätökset yhdessä. Pesän osakas voi halutessaan hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräystä.

Ennen perinnönjakoa on tehtävä ositus tai omaisuuden erottelu lesken omistusosuuden selvittämiseksi. Pesästä on maksettava vainajan velat tai ainakin varattava riittävät varat velkojen maksuun. Seuraavaksi pesän varoista suoritetaan testamentilla määrätty tietty esine tai rahamäärä. Kaikilla kuolinpesän osakkailla on oikeus saada osuus kaikenlaatuisesta pesän omaisuudesta. Osakkaat voivat yhdessä myydä pesän omaisuutta huomioiden lesken oikeus pitää hallussaan puolisoiden yhteistä kotia.

Jakokirjan allekirjoittaa jokainen pesän osakas ja kaksi esteetöntä todistajaa. Kun jakokirjaan kirjataan osakkailta hyväksymismerkintä, tulee jako heti lainvoimaiseksi. Muussa tapauksessa perinnönjaon moiteaika on kuusi kuukautta. Perunkirjoitusta ja kuolinpesän jakoa koskevissa asioissa kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen, jotta kaikki asiaa säätelevät lait ja verokysymykset tulevat parhaalla tavalla huomioon otetuiksi.

 
-