Ladylaw   FB
Lakipalveluja naisille

-
Sopuero-palvelu
Lue lisää »
Ladylaw ei toistaiseksi ota uusia asiakkaita. Sivuston päivitys on päättynyt vuoden 2015 lopussa, joten osa tiedoista ei ehkä enää ole ajan tasalla.
   

 
Perukirja on toimitettava vainajan viimeisen kotipaikan verotoimistoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Vainajan omaisuus arvostetaan vainajan kuolinhetken mukaiseen käypään arvoon. Perintövero on progressiivinen vero. Veroasteikko jakautuu kahteen luokkaan. I-luokassa verotetaan kaikki perinnönjättäjän suoraan ylenevässä (vanhemmat, isovanhemmat) ja alenevassa (rintaperilliset) polvessa olevat sukulaiset, aviopuoliso ja tämän lapset ja lapsenlapset. II-luokassa verotetaan vainajan veljet ja sisaret ja muut perinnönsaajat. I-luokan vero on 7-19 %, II-luokassa 20-35 %. Alle 20 000 euron perinnöstä ei mene perintöveroa.

Puoliso saa perintöverotuksessa lukea hyväkseen 90 000 euron vähennyksen ja alaikäinen rintaperillinen 40 000 euron vähennyksen. Jokaisen perillisen on maksettava perintövero itsenäisesti, vaikka perinnönjakoa ei olisi vielä tehty.

 
-