Ladylaw   FB
Lakipalveluja naisille

-
Sopuero-palvelu
Lue lisää »
Ladylaw ei toistaiseksi ota uusia asiakkaita. Sivuston päivitys on päättynyt vuoden 2015 lopussa, joten osa tiedoista ei ehkä enää ole ajan tasalla.
   

 
Perukirja toimii kuolinpesän osakas- ja omaisuusluettelona. Se toimii pohjana pesänselvitykselle ja perinnönjaolle. Lisäksi sen perusteella määrätään perintövero. Perunkirjoitus täytyy pitää kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Sen toimittavat kaksi uskottua miestä. Kaikille kuolinpesän osakkaille, leskelle ja toissijaisille perinnönsaajille on lähetettävä todisteellisesti kutsu perunkirjoitustilaisuuteen.

Perukirjaan on kirjattava luettelo pesän osakkaista, testamentinsaajista sekä selvitys vainajan ja lesken omista ja yhteisistä omaisuuksista ja veloista. Liitteinä tarvitaan mm. sukuselvitys, mahdollinen testamentti ja avioehtosopimus. Perukirjan allekirjoittavat pesän ilmoittaja ja kaksi uskottua miestä. Perukirja on toimitettava vainajan viimeisen kotipaikan verovirastoon kuukauden kuluessa sen tekemisestä.

 
-