Ladylaw   FB
Lakipalveluja naisille

-
Sopuero-palvelu
Lue lisää »
Ladylaw ei toistaiseksi ota uusia asiakkaita. Sivuston päivitys on päättynyt vuoden 2015 lopussa, joten osa tiedoista ei ehkä enää ole ajan tasalla.
   

 
Avioleskellä on kuolinpesässä vahva suoja. Vaikka vainajalla olisi rintaperillisiä, leski on kuolinpesän osakas, kunnes ositus tai omaisuuden erottelu on suoritettu. Leskellä on hallintaoikeus vainajan omaisuuteen ja sen tuottoon. Hallintaoikeus päättyy, kun rintaperillinen tai yleistestamentin saaja vaatii pesän jakamista.

Leskellä on oikeus jäädä asumaan puolisoiden yhteiseen kotiin ja käyttää siellä olevaa asuinirtaimistoa. Ainoastaan siinä tapauksessa, että leskellä on omassa omistuksessaan vastaava asunto, joutuu hän perillisten vaatimuksesta muuttamaan pois. Tämä lesken oikeus syrjäyttää jopa rintaperillisen lakiosan. Jos vainajan ainoa omaisuus on puolisoiden asunto, joutuu rintaperillinen odottamaan perinöään siihen asti kunnes leski kuolee. Mikäli leski on varakkaampi kuin edesmennyt puolisonsa, hänen ei tarvitse maksaa tasinkoa ensiksi kuolleen perillisille.

Avolesken asema on hyvin erilainen, sillä hänellä ei ole avio-oikeutta puolisonsa omaisuuteen, joten hän ei voi saada pesästä tasinkoa. Hänellä ei myöskään ole hallintaoikeutta vainajan omaisuuteen eikä oikeutta pitää puolisoiden yhteistä kotia ja koti-irtaimistoa jakamattomana hallinnassaan. Avoleskellä ei ole perillisasemaa ellei puoliso ole tehnyt testamenttia hänen hyväkseen. Mahdollinen testamentti ei saa loukata rintaperillisen lakiosaa. Avoleski joutuu maksamaan testamentilla saadusta omaisuudesta yli kaksinkertaisen veron, mikäli puolisot eivät ole olleet aiemmin keskenään naimisissa tai jos heillä ei ole yhteistä lasta.

 
-