Ladylaw   FB
Lakipalveluja naisille

-
Sopuero-palvelu
Lue lisää »
Ladylaw ei toistaiseksi ota uusia asiakkaita. Sivuston päivitys on päättynyt vuoden 2015 lopussa, joten osa tiedoista ei ehkä enää ole ajan tasalla.
   

 
Osituksessa puretaan puolisoiden väliset varallisuussuhteet ja toteutetaan puolisoiden välinen avio-oikeus. Mikäli avio-oikeus on kokonaan poissuljettu avioehdolla, suoritetaan osituksen sijasta omaisuuden erottelu. Osituksessa puolisoiden avio-oikeuden alaista netto-omaisuutta (varat-velat) verrataan keskenään. Enemmän omistava puoliso joutuu luovuttamaan omaisuuttaan tasinkona vähemmän omistavalle. Sitä maksetaan niin paljon, että puolisoilla on osituksen jälkeen yhtä paljon omaisuutta. Tasinkoa maksava saa päättää, mitä omaisuutta hän luovuttaa ja maksaa sen esimerkiksi rahalla. Osituksen voi tehdä heti, kun avioeroa koskeva asia on tullut vireille.

Mikäli sopimukseen ei päästä, voi käräjäoikeudelta hakea pesänjakajan määräystä. Pesänjakajan käyttäminen voi olla kallista, joten kannattaa ensisijaisesti pyrkiä sopimusjakoon. Osituksen sovittelu on myös mahdollista, jos lopputulos olisi kohtuuton jommankumman puolison kannalta tai toinen puolisoista saisi perusteetonta taloudellista etua. Jos avioliitto on ollut vain muutaman vuoden mittainen, voidaan katsoa että avio-oikeutta ei ole ollut ollenkaan tai sitä rajoitetaan. Toisaalta jos vaimo on ollut pitkään kotona hoitamassa taloutta ja yhteisiä lapsia, voidaan avioehtosopimus syrjäyttää osaksi tai kokonaan.

 
-