Ladylaw   FB
Lakipalveluja naisille

-
Sopuero-palvelu
Lue lisää »
Ladylaw ei toistaiseksi ota uusia asiakkaita. Sivuston päivitys on päättynyt vuoden 2015 lopussa, joten osa tiedoista ei ehkä enää ole ajan tasalla.
   

 
Molemmilla puolisoilla on oikeus toisistaan riippumatta saada avioero. Oikeus ei tutki välirikon syitä eikä eron vastustaminen vaikuta asiaan. Avioerohakemus tehdään puolisoiden kotipaikan käräjäoikeudelle. Asia käsitellään kansliassa eikä vaadi oikeudenistuntoa. Puolisot voivat tehdä hakemuksen yhdessä tai yksin. Yhdessä tehdystä hakemuksesta avioero tulee heti vireille ja harkinta-aika alkaa, kun hakemus saapuu käräjäoikeuteen. Harkinta-aika on 6 kuukautta.

Kun vain toinen puolisoista hakee avioeroa, asia tulee vireille, kun hakemus saapuu käräjäoikeuteen. Harkinta-aika alkaa siinä vaiheessa, kun hakemus on annettu toiselle puolisolle tiedoksi. Käräjäoikeus hoitaa tiedoksiannon postitse saamistodistuksella tai haastemiehen välityksellä. Toiselle puolisolle varataan tilaisuus tulla kuulluksi avioerohakemuksen johdosta.

Harkinta-ajan jälkeen puolisot voivat hakea lopullista ero joko yksin tai yhdessä yhden vuoden kuluessa harkinta-ajan alkamisesta. Jos hakemus on tehty yksin, varataan toiselle puolisolle tilaisuus tulla kuulluksi asiassa. Asia voidaan ratkaista hänen poissaolostaan huolimatta.

Tilanteissa, joissa vallitsee ristiriita siitä, kumpi saa jäädä asumaan yhteiseen asuntoon, voidaan käräjäoikeudelta hakea päätöstä yhteiselämän lopettamiseksi jo avioliiton aikana, avioeron ollessa vireillä tai avioeron jälkeen. Käräjäoikeus päättää, kumpi puolisoista saa jäädä asumaan yhteiseen kotiin. Yhteisellämän lopettamispäätöksen mukaan asuntoon jäävä puoliso saa käyttää toisen puolison irtainta omaisuutta hyväkseen. Päätös on määtäaikainen, ja se on voimassa enintään kaksi vuotta.

 
-