Ladylaw   FB
Lakipalveluja naisille

-
Sopuero-palvelu
Lue lisää »
Ladylaw ei toistaiseksi ota uusia asiakkaita. Sivuston päivitys on päättynyt vuoden 2015 lopussa, joten osa tiedoista ei ehkä enää ole ajan tasalla.
   

 
Avoerossa puretaan avopuolisoiden väliset varallisuussuhteet. Omistus- ja velkasuhteet ratkaistaan yleisten siviilioikeudellisten periaatteiden mukaan. Omistaja saa jaossa itselleen kuuluvan omaisuuden. Tasinkojärjestelmä ei koske avoliittoa.

Avoerolaki koskee pareja, jotka ovat asuneet yhdessä vähintään viisi vuotta, tai joilla on yhteinen lapsi. Avopuolisot voivat sopimuksella poiketa valtaosasta lain säännöksistä.

Kumpikin puoliso pitää oman omaisuutensa omaisuuden erottelussa.

Lain mukaan avoliiton purkauduttua avopuoliso tai kuolleen avopuolison perilliset voivat vaatia omaisuuden erottelua. He voivat hakea pesänjakajaa toimittamaan omaisuuden erottelun ja ratkaisemaan hyvitystä koskevat vaatimukset.

Avopuolisoilla on mahdollisuus saada hyvitystä yhteistalouteen annetusta panoksesta, mikäli se tuottaisi perusteetonta etua toiselle avopuolisolle. Jos avopuoliso on esimerkiksi auttanut toista puolisoa kartuttamaan tämän omaisuutta avoliiton aikana ja omaisuuden erottelu omistussuhteiden perusteella johtaisi hyötymiseen toisen kustannuksella, voi hän vaatia hyvitystä.

Avopuoliso ei saa perintöoikeutta, mutta toisen kuoleman jälkeen avoleski voi saada harkinnanvaraista avustusta kuolinpesältä toimeentulonsa turvaamiseksi.

Jatkossakin avopuolison taloudellinen asema on merkittävästi huonompi verrattuna aviopuolisoon. Avopuolisolla ei ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen, hän ei peri eikä hänellä ole oikeutta pitää jäämistöä jakamattomana hallinnassaan. Näin ollen avioliitto tarjoaa yhä paremman suojan avioeron tai puolison kuoleman varalta.

 
-