Ladylaw   FB
Lakipalveluja naisille

-
Sopuero-palvelu
Lue lisää »
Ladylaw ei toistaiseksi ota uusia asiakkaita. Sivuston päivitys on päättynyt vuoden 2015 lopussa, joten osa tiedoista ei ehkä enää ole ajan tasalla.
   

 
Avoliittolaki koskee pareja, jotka ovat asuneet yhdessä vähintään viisi vuotta tai joilla on yhteinen lapsi.
Avoliiton päätyttyä joko eroon tai kuolemaan avopuoliso tai kuolleen avopuolison perilliset voivat vaatia omaisuuden erottelua ja hakea pesänjakajaa toimittamaan erottelu.
Avopuolisolla on lain mukaan mahdollisuus saada hyvitystä yhteistalouteen annetusta panoksesta, mikäli se tuottaa perusteetonta etua toiselle avopuolisolle.

Muuten avopuolisoiden keskinäisiin taloudellisiin suhteisiin sovelletaan yleisiä sopimusoikeudellisia normeja. Avopuolisoiden kannattaa tehdä sopimus taloudellisista suhteistaan avoliiton purkautumisen varalta. Sopimuksen laatimisessa kannattaa käyttää asiantuntijaa, jotta kaikki asiaan vaikuttavat seikat tulevat otetuksi huomioon.
Kumpikin avopuoliso omistaa yksin omaisuutensa eikä avopuolisoilla ole avoliiton loputtua oikeutta toisen omaisuuteen. Sen johdosta olisi tärkeä sopia, kumman nimiin omaisuus hankitaan, ja mitkä ovat omistusosuudet. Velat ovat kummankin omia, joten myös tässä asiassa olisi hyvä sopia, miten lainat maksetaan. Avopuolisoiden väliset lahjat ovat sallittuja.

Avoliitossa ei tunneta vallintarajoituksia. Jos toinen puolisoista omistaa perheen asunnon, voi hän sen vapaasti myydä. Samoin hän voi halutessaan määrätä toisen muuttamaan pois asunnosta.

Avopuoliso ei peri puolisoaan. On tehtävä testamentti, mikäli hänen halutaan saavan jäämistöstä osuuden. Jos avopuolisoilla on yhteinen lapsi, määräytyy perintövero edullisimman I-luokan mukaan, muussa tapauksessa avopuoliso joutuu maksamaan korkeamman veron. Avoliittolain mukaan toisen puolison kuoleman jälkeen avoleski voi saada harkinnanvaraista avustusta kuolinpesältä toimeentulonsa turvaamiseksi. Avopuolisolla ei ole aviolesken oikeutta jäädä asumaan yhteiseen asuntoon. Perillisten niin vaatiessa yhteisesti omistettu asunto on myytävä ja avolesken muutettava pois, mikäli hän ei kykene lunastamaan asunnon puolikasta itselleen.

 
-