Ladylaw   FB
Lakipalveluja naisille

-
Sopuero-palvelu
Lue lisää »
Ladylaw ei toistaiseksi ota uusia asiakkaita. Sivuston päivitys on päättynyt vuoden 2015 lopussa, joten osa tiedoista ei ehkä enää ole ajan tasalla.
   

 
Avioliitto turvaa selkeät taloudelliset sopimusmallit elämän eri vaiheisiin. Molempien puolisoiden on osallistuttava perheen yhteiseen talouteen ja elatukseen kykyjensä mukaan. Kumpikin puoliso omistaa yksin ennen avioliittoa ja sen aikana hankkimansa omaisuuden. Yleensä omaisuus katsotaan kuuluvaksi sille puolisolle, jonka nimissä omaisuus on. Puolisot myös vastaavat yksin siitä velasta, jonka ovat tehneet ennen avioliittoa tai sen aikana. Puolisoiden väliset lahjat ovat sallittuja.

Kun perheeseen syntyy lapsia, toinen puolisoista, yleensä äiti, jää kotiin hoitamaan lapsia kotiin, jolloin hänen tulotasonsa merkittävästi alenee. Tämn johdosta olisi tärkeää miettiä jo avioliiton aikana, miten turvata kotiäidin asema. Avio-oikeuden tasinkojärjestelmä (ks. avio-oikeus) saattaa helpottaa tilannetta, mikäli parilla ei ole avio-oikeutta poissulkevaa avioehtosopimusta. Joka tapauksessa kannattaa miettiä, kenen nimiin varallisuutta ostetaan ja onko keskinäisestä testamentista hyötyä.

Joihinkin taloudellisiin toimiin tarvitaan puolison suostumus, esimerkiksi kun halutaan myyd�, vuokrata tai lahjoittaa puolisoiden yhteinen koti. Samoin asuinirtaimisto sek� toisen puolison tarvitsemat ty�v�lineet ja sellainen irtain omaisuus, joka on tarkoitettu toisen puolison tai lasten k�ytt��n, on suojattu vallintarajoituksella. Eli tilanteessa, jossa toinen puoliso omistaa yksin puolisoiden kotina k�ytetyn asunnon, h�n ei voi sit� luovuttaa ilman puolisonsa suostumusta. T�m� siit� riippumatta, onko puolisoilla avio-oikeus toistensa omaisuuteen.

 
-