Ladylaw   FB
Lakipalveluja naisille

-
Sopuero-palvelu
Lue lisää »
Ladylaw ei toistaiseksi ota uusia asiakkaita. Sivuston päivitys on päättynyt vuoden 2015 lopussa, joten osa tiedoista ei ehkä enää ole ajan tasalla.
   

 
Lapsen huoltajia ovat pääsääntöisesti vanhemmat. Huoltajien on turvattava lapsen kehitys ja hyvinvointi. Erotilanteessa lapsen vanhemmat voivat sopia olevansa yhdessä huoltajia tai että toinen vanhemmista toimii yksin huoltajana. Vanhemmat voivat myös päättää kumman luona lapsi asuu, kuinka pidetään yhteyttä ja tavataan etävanhempaa. Lapsen tulee virallisesti asua jommankumman vanhemman luona.
Suurin osa vanhemmista päätyy lasten yhteishuoltoon. Tämä on paras vaihtoehto silloin, kun vanhemmat pystyvät sopimaan lapsia koskevista asioista. Lähivanhempi päättää arkiasiat, mutta suurempiin päätöksiin, esimerkiksi asuinpaikkakunnan vaihtoon ja koulutukseen liittyviin asioihin tai tiettyihin lääketieteellisiin toimenpiteisiin tarvitaan molempien vanhempien suostumus.

Yleensä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta päätetään samalla sopimuksella kuin elatusavustakin. Kun vanhemmat sopivat asian, sosiaalilautakunta vahvistaa sopimuksen. Muussa tapauksessa asiaan haetaan käräjäoikeuden tuomio. Sopimukseen tapaamisoikeudesta kannattaa ottaa yksityiskohtaiset määräykset tapaamisajoista ja lomista. Näistä ajoista voidaan toki joustaa, mutta ristiriitatilanteessa tukeudutaan sopimukseen. Lapsen toivomukset tapaamisoikeuksista täytyy ottaa huomioon aina, kun se on mahdollista ikään ja kehitystasoon nähden.

 
-