Ladylaw   FB
Lakipalveluja naisille

-
Sopuero-palvelu
Lue lisää »
Ladylaw ei toistaiseksi ota uusia asiakkaita. Sivuston päivitys on päättynyt vuoden 2015 lopussa, joten osa tiedoista ei ehkä enää ole ajan tasalla.
   

 
Lapsen vanhemmat ovat velvollisia huolehtimaan lapsensa elatuksesta kykyjensä mukaan. Vanhemmat vastaavat lapsen riittävästä elatuksesta siihen asti, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Tämänkin jälkeen vanhemmilta voidaan vaatia kohtuullisten koulutuskustannuksien maksamista. Lasten ja vanhempien välinen suhde on sama niin avio- kuin avoliitossa.

Vanhempien eron yhteydessä lapselle sovitaan yleensä maksettavaksi elatusapua. Elatusapua maksaa se vanhempi, jonka luona lapsi ei pysyvästi asu. Elatusavun määrästä ei ole olemassa tarkkoja lukuja. Oikeusministeriö on antanut yleisohjeen lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi.

Elatusavusta voidaan päättää vanhempien yhteisellä sopimuksella tai käräjäoikeuden tuomiolla. Käytännössä valtaosa elatussopimuksista sovitaan vanhempien kesken. Riitaisia oikeudenkäyntejä on syytä välttää. Ne voivat tulla kalliiksi eikä kotitalouksien oikeusturvavakuutus korvaa elatusriitojen kuluja. Lapsen asuinkunnan sosiaalilautakunta vahvistaa elatussopimuksen. Tämän jälkeen elatusapusopimus on ulosottokelpoinen, jos etävanhempi jättää elatusavun maksamatta.

 
-