Ladylaw   FB
Lakipalveluja naisille

-
Sopuero-palvelu
Lue lisää »
Ladylaw ei toistaiseksi ota uusia asiakkaita. Sivuston päivitys on päättynyt vuoden 2015 lopussa, joten osa tiedoista ei ehkä enää ole ajan tasalla.
   

 
Testamentilla perittävä määrää, kuka saa hänen omaisuutensa hänen kuoltuaan. Sen voi tehdä koko omaisuudesta tai vain sen osasta, tietystä esineestä tai määrätystä rahasummasta. Testamentin tarkoituksena on usein turvata avio- tai avolesken taloudellinen asema. Tämä on tärkeää varsinkin silloin, kun puolisot ovat tehneet avioehtosopimuksen tai perheessä on lapsia eri liitoista.

Testamentin tulee olla kirjallinen, se täytyy allekirjoittaa ja todistaa oikeaksi kahden, yhtä aikaa paikalla olevan esteettömän henkilön toimesta. Testamentti täytyy päivätä, sillä uudempi testamentti syrjäyttää vanhemman.

Testamentin tekemisellä voidaan myös keventää perintöverotusta. Keskinäisellä hallintaoikeustestamentilla leski saa hallintaoikeuden omaisuuteen, kun taas omistusoikeus menee vainajan lapsille. Leski ei joudu maksamaan hallintaoikeudesta perintöveroa, ja lasten perintövero pienenee hallintaoikeuden takia.

Testamenttiin voidaan ottaa määräys, ettei testamentinsaajan, esimerkiksi lapsen puolisolla ole avio-oikeutta testamentilla saatuun omaisuuteen. Lapseton testamentintekijä voi määrätä omaisuutensa tai osan siitä esimerkiksi hyväntekeväisyyteen. Asiantuntijan avulla varmistetaan testamentintekijän tahdon toteutuminen ja estetään riitojen syntyminen.

 
-